Το Φοιτητικό Εργαστήρι διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στα μαθήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και προσφέρει ειδικά πακέτα στους φοιτητές του ΕΑΠ:

  • Φροντιστηριακά μαθήματα για υποστήριξη στις εξετάσεις των μαθημάτων
  • Παροχή υποστήριξης στην εκπόνηση των γραπτών εργασιών