Παρέχονται φροντιστηριακά μαθήματα για τα περισσότερα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης των ΑΤΕΙ, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων τμημάτων:

  • Τμήματα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
  • Τμήματα ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • Τμήματα ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
  • Τμήματα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
  • Τμήματα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ