Το Φοιτητικό Εργαστήρι αναλαμβάνει υπεύθυνα και εγγυημένα να εκπονήσει εργασίες φοιτητών όλων των μεγεθών και ειδικοτήτων σχετικών με Θετικές Επιστήμες (εργασίες Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας κλπ.).

computers_on_booksΠιο συγκεκριμένα, παρέχουμε:

  • Υποστήριξη στην εκπόνηση εργασιών (πτυχιακών, διπλωματικών ή εργασιών-ασκήσεων στα πλαίσια προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων)
  • Επιμέλεια εργασιών
  • Υποστήριξη στην αναζήτηση βιβλιογραφίας
  • Παρουσίαση - επεξήγηση λύσεων των ασκήσεων (όταν πρόκειται για εργασία με ασκήσεις προς επίλυση)

 Μπορούμε να βοηθήσουμε υπεύθυνα τον φοιτητή, καθώς προσφέρουμε:

  •     Συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση
  •     Διαρκή υποστήριξη και συνεργασία φοιτητή και καθηγητή-συμβούλου
  •     Ταχύτητα στην επικοινωνία
  •     Πλούσια βιβλιογραφική υποστήριξη
  •     Δυνατότητα διορθώσεων